Soita palvelunumeroomme: 010 2799 260

Miksi kahvi on tärkeä osa työpaikan hyvinvointikulttuuria?

Suunnittelu

Miksi kahvi on tärkeä osa työpaikan hyvinvointikulttuuria?

Rajusti muuttunut työelämä on tuonut monenlaisia uusia haasteita työpaikoille, ja sen myötä myös työhyvinvoinnin merkitys korostuu. Työhyvinvointi on myös edellytys pitkille työsuhteille, vaikka yhä useammin lyhyemmät työsuhteet ovatkin enemmän sääntö kuin poikkeus. Muuttuneessa työelämässä työhyvinvointi luokin merkittäviä paineita työpaikoilla.

Kahvilla on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin

Työhyvinvointi koostuu monista asioista, kuten mielekkäistä työtehtävistä, sopivasta työmäärästä ja ennen kaikkea työpaikan ilmapiiristä. Etenkin, jos työ on hyvin rutiinipainoitteista, korostuu työilmapiirin merkitys. Ja työilmapiirin tunnelma on helposti aistittavissa työpaikkojen kahvihuoneissa. Kahvitauolla puhutaan usein kaikkea muuta kuin työasiaa, ja kahvikupin ääressä onkin helppo avautua myös mieltä vaivaavista kotielämän asioista.

Kahvitauko tuo myös selkeästi esiin, jos työpaikoilla on jännitteitä. Joku työntekijä voi vältellä toisten työntekijöiden seuraa kahvihuoneessa, kun taas toisilla työntekijöillä tuntuu aina olevan hauskaa ja nauru sekä vitsit raikuvat kahvihuoneessa. Tällaisissa tilanteissa ei tarvitse tehdä erillistä työhyvinvointikyselyä, koska ilmiö on helposti havaittavissa.

Kahvi parantaa suorituskykyä ja auttaa jaksamaan työssä

Kahvin on todettu parantavan myös suorituskykyä. Raskaassakin työssä työntekijän työhyvinvointi kasvaa, kun työtä tauotetaan säännöllisesti, ja kahvikupin ääressä saa hetken ajatella aivan muuta kuin työtä. Fyysisesti raskas työ vaatii taukoa lihaksille, mutta myös luovassa aivotyöskentelyä vaativassa työssä tauko on tarpeen. Kahvin sisältämä kofeiini kiihdyttää aineenvaihduntaa ja piristää aivoja, jolloin työntekijä jaksaa työpäivän paremmin.

Fyysisessä työssä kahvi voi toimia työstä palauttavana juomana. Myös toimistotyössä erilaiset kiputilat voivat olla pienemmät, koska kofeiinin vähentää kivun tuntemusta. Virkeät aivot taas ovat ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta vaativassa työssä avainasemassa, ja siten voidaankin sanoa kahvilla olevan iso rooli työssä jaksamisessa ja työntekijän viihtyvyydessä.

Pitkien työsuhteiden salaisuus

Jos työntekijä väsyy tai uupuu työhönsä, näkyy se ensimmäisenä työhyvinvoinnissa ja työpaikan ilmapiirissä, mutta pian myös sairauspoissaoloissa. Tilanteen jatkuessa pidempään haastavana, alkaa moni miettimään työpaikan vaihtoa, ja työsuhde voi jäädä alun perin aiottua lyhyemmäksi.

Kahvin merkitystä työhyvinvoinnissa ja työsuhteiden pituudessa ei siksi pidä aliarvioida tai vähätellä. Kahvilla voi olla myös suotuisia vaikutuksia työntekijän terveyteen, sen sisältämien polyfenolien takia. Silloin se voi edistää myös työntekijän kykyä pysyä työelämässä pidempään eläkkeelle jäämisen sijaan.